Původně byl tento post věnován sv. Valentýnu, ale jelikož mi to přišlo poněkud trapné, rozhodl jsem se ho rozšířit o pár dalších drobnějších aplikací, běžících pod Javou.

  • Jako první bych uvedl svou semestrální práci z prvního semestru: Maticovou kalkulačku napsanou v Javě. Původně měla pár nedostatků, které jsem postupně vyřešil a nyní by již měla fungovat bez problému. Umí Klasické sčítání matic,násobení matic,násobení matice číslem,počítání determinantu a zjišťování inverzní matice. Většinu je možné načíst a zapsat do souboru. Možná bude obsahovat ještě drobnější chyby. Jen malou poznámku: Běží v Terminálu, tj bez grafického prostředí. Download: kalkulačka
  • Jako druhou aplikaci bych uvedl mou druhou semestrální práci z druhého semestru: jednoduchý Java program pro chatování. Funguje jako server + Client. K funkčnosti je samozřejmě potřeba připojit 2 klienty. Má své mouchy, ale demonstruje jednoduché použití síťové komunikace. Samozřejmostí je Grafické rozhraní pro obě strany. Download: Chatserver
  • Pak bych tu měl jednu menší aplikaci pro zobrazování a případné ukládání fotek na disk z webových odkazů. Download: ImageProcess
  • Dále jednu drobnou aplikaci, která demonstruje velmi jednoduchý textový editor. Čili dokáže načíst text ze souboru .txt a pak ho zobrazit a uložit. Samozřejmě obsahuje jednoduché grafické rozhraní. Download: TxtEdit
  • A pak jsem si dovolil tady takovou drobnou ukázku a demonstraci toho, jak v Javě fungují databáze, konkrétně MySQl  (Běžící na stejném serveru).  Výchozí  databáze je veřejně dostupná a můžete si s ní tedy dělat cokolivěk. Obsahuje pár záznamů, které je možné do jisté míry editovat a zobrazovat v grafickém prostředí.Aplikace vznikla jako domácí úkol ze školy a dala by se drobně vylepšit, ale …  Download: Database

Ideálně doporučuji všechny tyto aplikace rozběhat pod Netbeans IDE.

Jako poslední je tu taková snad ne ani aplikace, pro zobrazení textu … Vytvořená ke svatému Valentýnu. Nechal jsem ji zde, protože mi přijde celkem zajímavé sledovat, jak se člověk postupně učí. Začíná s malinkými věcmi a pak postupuje ke stále složitějším a složitějším. Aneb každý krůček se počítá :) Download: Valentine